میزان بارندگی در کاشمر ۷۴ میلی متر کاهش یافت

مهندس حسینی روز یکشنبه به ایرنا گفت: در پنج ماهه سال زراعی ۹۱ میزان بارندگی در شهرستان ۲/۱۱۴ میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۱/۴۰میلی متر رسیده است .

وی افزود: در بخش کوهسرخ نیز شاهد کاهش ۲/۴۲ میلی متری بارندگی هستیم، افزود: در این بخش نیز در پنج ماهه سال زراعی ۹۱ میزان بارندگی ۵/۱۱۸ میلی متر بوده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۳/۷۶میلی متر رسیده است .

وی با اشاره به این که اگر چه امسال در اواسط زمستان شاهد روزهای سردی بودیم که گاه دمای هوا به ۱۴ درجه زیر صفر رسید اما به دلیل کمی رطوبت تأثیری در وضعیت منابع آبی نداشته است،گفت: ما با پدیده خشکسالی در شهرستان مواجهیم به طوری که در سال ۷۱ میانگین میزان بارندگی سالیانه شهرستان۴۰۰ میلی متر بوده در حالی که اکنون این میزان به کمتر از یک سوم کاهش یافته است

حسینی با اشاره به تغییر سیستم اکولوژی زمین گفت: اقلیم زمین هر سال یک درجه گرم تر می شود و بروز ریزگردها و … در افزایش دما بی تأثیر نیستند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.