ارائه خدمات درمانی به ۲۰هزار۲۸۵نفر در بیمارستاهای کاشمر در ایام نوروز۱۳۹۳

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از ارائه خدمات درمانی به ۲۰هزار ۲۸۵نفر در ایام نوروز در بیمارستانهای شهید مدرس (ره) و حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان کاشمر خبر داد.dr-yazdani-001

دکتر یزدانی گفت: از این تعداد ۱۸۲۳۴نفر مراجعین به اورژانس و درمانگاه های بیمارستانهای این شهرستان و ۲۰۴۲نفر نیز مراجعه کنندگان به بخشهای کلینیک و پاراکلینیک بوده است .

وی افزود : در ایام نوروز ۱۷۵۴ نفر در بخشهای بیمارستاهای کاشمر بستری ،که از این تعداد ۵۹۴ بیمار در بیمارستان شهید مدرس و ۱۱۶۰نفر در بخشهای بیمارستان حضرت ابوالفضل بستری بوده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر خاطر نشان کرد:در این ایام تعداد ۲۳۴ مورد زایمان در بیمارستان صورت پذیرفته است که از این تعداد ۹۶مورد بصورت سزارین و ۱۳۸مورد نیز زایمان طبیعی بوده است.

دکتر یزدانی همچنین به تعداد اعمال جراحی انجام شده در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر در این مدت اشاره نمود و گفت:تعداد ۲۲۷مورد عمل جراحی در این بیمارستان انجام شده است که از این تعدا د ۱۰۳ مورد اعمال جراحی اورژانسی و ۱۲۴مورد اعمال جراحی الکتیو بوده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.