معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کاشمر بازدید کرد .

دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه، به همراه دکتر درخشان مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت،دکتر جویا مدیر گروه مبارزه با بیماریها، دکتر احمدیان مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس با حضور در شهرستان کاشمر از نزدیک در جریان روند خدمات بهداشتی و درمانی این شهرستان قرار گرفت.

در این بازدید دکتر محمد جواد یزدانی مدیر سرپرست دانشکده پرستاری وشبکه بهداشت و درمان کاشمر، با تبریک آغاز هفته سلامت گزارشی از وضعیت موجود شبکه و شاخصهای عملکردی ارائه کرد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کاشمر به اتفاق مسئولان واحدهای ستادی نیز گزارشی از وضعیت شاخصهای عملکردی حوزه کاری خود را در سال ۹۲ و برنامه های پیش روی این حوزه در سال چدید و همچنین نقاط قوت و قابل بهبود حوزه بهداشتی شهرستان کاشمر را بیان نمودند.

در ادامه معاون بهداشتی دانشگاه و معاونین وی ضمن بررسی روند اجرای برنامه ها،توصیه ها و ارشادات لازم را ارائه و دستورات لازم در خصوص رفع هر چه سریعتر مشکلات بهداشتی مردم و اهتمام ویژه به امر سلامت راکار قرار دادند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.