نشست معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بخشدارکوهسرخ شهرستان کاشمر

در راستای بررسی چالشها و نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه بهداشت ودرمان بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر، دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتفاق دکتر یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر و دکتر احمدیان مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مرکز بهداشت استان با حضور در بخشداری و دیدار با رمضانی بخشدار کوهسرخ به مشکلات این حوزه پرداختند.

در این نشست بخشدار کوهسرخ با اشاره به قدیمی بودن ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ریوش و همچنین محرومیت منطقه گفت:حوزه سلامت در منطقه کوهسرخ مظلوم واقع شده و علیرغم تلاشهای خستگی ناپذیر کارکنان حوزه سلامت در این مرکز ولی به دلیل کمبود نیروی انسانی و فرسوده بودن ساختمان این مرکز ،خدمات در خور شان مردم این منطقه نمی باشد و باید توجه ویژه به این حوزه صورت پذیرد.

درادامه دکتر بهرامی به توجه ویژه حوزه سلامت به مناطق کمتر برخوردار به لحاظ محرومیت و امکانات در سال جدید اشاره نمود و گفت: در سال جاری تخصیص اعتبارات و نیروی انسانی بر اساس استاندارهای حوزه سلامت و خارج از هرگونه بخشی نگری صورت خواهد پذیرفت و توجه ویژه به مناطق محروم در دستور کار قرار دارد.

در ادامه معاون بهداشتی دانشگاه،بخشدار کوهسرخ و مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر با حضور در مرکز بهداشتی و درمانی ریوش ضمن بازدید از واحدهای این مرکز و تبریک هفته سلامت به کارکنان شاغل این مرکز ،به استماع مشکلات حوزه سلامت از زبان مردم منطقه پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.