اخبار سیاسی

حال کاشمر خوب نیست

این روزها حال کاشمر به دلیل بازی‌های سیاسی و سیاست زدگی سیاسیون شهر خوب نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، کاشمر اگرچه به لحاظ

ادامه مطلب »