گزارش

گزارشی از تکدی گری در کاشمر!

در واقع این روزها متکدیان چه نیازمند و چه حرفه‌ای(بی‌نیاز) با شیوه‌ای بسیار نوین و احساس برانگیز، به امرار معاش می‌پردازند و از عواطف مردم

ادامه مطلب »